در حال حاضر امکان ثبت نام مسکن مهر از طریق سایت امکان پذیر نمی باشد برای دریافت راهنمایی بیشتر به اداره تعاون استان خود مراجعه نمایید ثبت نام متقاضیان مسکن مهر